Awaria

Do dnia 20.12.2021 do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta na usunięcie awarii na terenie ZSO Nr 1, która została wybrana.

Do dnia 23.12.2021 awaria została usunięta.