Rozpoczęcie zajęć w 2022 roku

Informujemy że w roku 2022, zajęcia zaczynamy od 10.01.2022. Dni, godziny zajęć i opłaty pozostają bez zmian, płatności  za miesiąc styczeń lub za styczeń i luty łącznie dokonujemy przed pierwszymi zajęciami.

  Zapraszamy.