Plan postępowań na 2022 r.

ZSO Nr 1 w Łodzi informuje że w 2022 roku planuje przeprowadzić następujące postępowania w trybach wskazanych w ustawie:

L.p. 1 2 3 4 5 6
1 Rodzaj i nomenklatura CPV przedmiotu zamówienia Nazwa składników przedmiotu zamówienia Tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia netto Orientacyjna kwota przeznaczona brutto Przewidywany okres wszczęcia postępowania w kwartałach
2 D – 15800000-6 różne produkty spożywcze Dostawa artykułów spożywczych na rok 2022 ( w podziale na pakiety) Podstawowy przetarg nieograniczony 245 000 zł 258 000 zł I kwartał