Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych do naszej stołówki. Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe z podziałem na pakiety.

Pakiet ,,A” spożywcze różne

Klauzula informacyjna_zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE 2022 Załącznik 2a do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (oświadczenie) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (tabela)

Pakiet ,,B” jaja

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik 2 do zapytania ofertowego Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

Pakiet ,,D” mleko i nabiał

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Tabela mleko i nabiał. Załącznik 2 do zapytania ofertowego Tabela.Mleko i nabiał załącznik nr 2a do zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe

Pakiet ,,E” mięso i wędliny

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie.Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Tabela mięso. Załącznik 2 do zapytania ofertowego Tabela, mięso. Załącznik 2a do zapytania ofertowego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Pakiet ,,F” ryby i mrożonki

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie.Załącznik nr 1do zapytania ofertowego Tabela. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ryby i mrożonki Tabela. Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego ryby i mrożonki ZAPYTANIE OFERTOWE

Pakiet ,,G” garmaż

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie,załącznik nr 1do zapytanie ofertowego Tabela.Załącznik nr 2 wyroby garmażeryjne do zapytania ofertowego Tabela.Załącznik nr 2a wyroby garmażeryjne do zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE

Pakiet ,,H” warzywa i owoce

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie.Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Tabela warzywa i owoce. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Tabela warzywa. Załącznik 2a do zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE