Dostawy żywności do stołówki szkolnej

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na dostawę żywności do stołówki szkolnej zostało zakończone. Wybrano oferty następujących firm:

Pakiet A – art. spożywcze –

PPHU ,,SPECJAŁ” Sp. z o.o. 00-175 Warszawa ul. Al. Jana Pawła II 80/5

Pakiet B – Jaja

FHU Ludwicki Marcin 95-054 Ksawerów ul. Ksawerowska 1A

Pakiet C – nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet D – Nabiał i mleko

PPHU ,,SPECJAŁ” Sp. z o.o. 00-175 Warszawa ul. Al. Jana Pawła II

Pakiet E – Mięso i wędliny

ZYGA GROUP Piotr Śmiechowicz sp.k. 91-162 Łódź ul. Jasne Błonia 32

Pakiet F – Ryby i mrożonki

ZYGA GROUP Piotr Śmiechowicz sp.k. 91-162 Łódź ul. Jasne Błonia 32

Pakiet G – Wyroby garmażeryjne

ARGUS s.c.  93-185 Łódź ul. Przybyszewskiego 40

Pakiet H – Owoce i warzywa

FHU Ludwicki 95-054 Ksawerów ul. Ksawerowska 1A

 

Dziękujemy wszystkim firmom za udział w postępowaniu i zapraszamy do współpracy w kolejnych latach.

Dostawa żywności do stołówki szkolnej

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2024. Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe z podziałem na pakiety.

Pakiet A, art. spożywcze.

Załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

Załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet B, Jaja

Załącznik nr 1

Załącznik nr. 2

Załącznik 2a

Załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet C, Pieczywo

załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet D, Nabiał i mleko

załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet E, Mięso i wędliny

załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet F, ryby i mrożonki

załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet G, wyroby garmażeryjne

załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet H, Owoce i warzywa

załącznik nr 1

załącznik nr.2

załącznik nr. 2 a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

 

 

 

Wyniki postępowania

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na fizyczną ochronę mienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez Konsorcjum firm:

Multi Security S.C. 93-490 Łódź ul. Pabianicka 119/131,

Token Security S.P. z o.o. 93-403 Łódź ul. Pokojowa 10.

Odpowiedź na pytanie

Zadano pytanie: Do kiedy jest termin przedstawienia oferty? Czy jest szansa żeby wcześniej spotkać się z Panem na żywo na terenie szkoły żeby i od razu zobaczyć obiekt.

Odpowiedź: Termin jest podany w zapytaniu, oferty można składać do 18.01.2024 do godziny 12:00.

Spotkanie ze mną oczywiście jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.