Awaria

Do dnia 20.12.2021 do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta na usunięcie awarii na terenie ZSO Nr 1, która została wybrana.

Do dnia 23.12.2021 awaria została usunięta.

Awaria

Informujemy że dnia 15.11.2021 z pośród dostarczonych ofert, wybrano wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę usunięcia awarii o której mowa w zapytaniu ofertowym.