Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023. Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe z podziałem na pakiety.

Pakiet ,,A”art. spożywcze różne.

Zapytanie pakiet A

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (oświadczenie)

Załącznik 2a do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (tabela)

Pakiet ,,B” jaja

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna

Pakiet ,,D” mleko i nabiał

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

 Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna RODO

Pakiet ,,E” mięso i wędliny

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Tabela mięso. Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Tabela, mięso. Załącznik 2a do zapytania ofertowego.

Klauzula informacyjna RODO

Pakiet ,,F” mrożonki i ryby

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie. Załącznik nr 1do zapytania ofertowego

 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ryby i mrożonki

Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego ryby i mrożonki

Klauzula informacyjna RODO

Pakiet ,,G” garmaż

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie, załącznik nr 1do zapytanie ofertowego

Załącznik nr 2 wyroby garmażeryjne do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2a wyroby garmażeryjne do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna RODO

Pakiet ,,H” warzywa i owoce

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2a do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna RODO

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych do naszej stołówki. Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe z podziałem na pakiety.

Pakiet ,,A” spożywcze różne

Klauzula informacyjna_zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE 2022 Załącznik 2a do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (oświadczenie) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (tabela)

Pakiet ,,B” jaja

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik 2 do zapytania ofertowego Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

Pakiet ,,D” mleko i nabiał

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Tabela mleko i nabiał. Załącznik 2 do zapytania ofertowego Tabela.Mleko i nabiał załącznik nr 2a do zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe

Pakiet ,,E” mięso i wędliny

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie.Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Tabela mięso. Załącznik 2 do zapytania ofertowego Tabela, mięso. Załącznik 2a do zapytania ofertowego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Pakiet ,,F” ryby i mrożonki

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie.Załącznik nr 1do zapytania ofertowego Tabela. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ryby i mrożonki Tabela. Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego ryby i mrożonki ZAPYTANIE OFERTOWE

Pakiet ,,G” garmaż

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie,załącznik nr 1do zapytanie ofertowego Tabela.Załącznik nr 2 wyroby garmażeryjne do zapytania ofertowego Tabela.Załącznik nr 2a wyroby garmażeryjne do zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE

Pakiet ,,H” warzywa i owoce

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie.Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Tabela warzywa i owoce. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Tabela warzywa. Załącznik 2a do zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Plan postępowań na 2022 r.

ZSO Nr 1 w Łodzi informuje że w 2022 roku planuje przeprowadzić następujące postępowania w trybach wskazanych w ustawie:

L.p. 1 2 3 4 5 6
1 Rodzaj i nomenklatura CPV przedmiotu zamówienia Nazwa składników przedmiotu zamówienia Tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia netto Orientacyjna kwota przeznaczona brutto Przewidywany okres wszczęcia postępowania w kwartałach
2 D – 15800000-6 różne produkty spożywcze Dostawa artykułów spożywczych na rok 2022 ( w podziale na pakiety) Podstawowy przetarg nieograniczony 245 000 zł 258 000 zł I kwartał