Awaria

Informujemy że dnia 15.11.2021 z pośród dostarczonych ofert, wybrano wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę usunięcia awarii o której mowa w zapytaniu ofertowym.