Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym żywieniem dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi, informujemy że w oparciu o art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 14 marca 2015r. (Dz. U. z 2013r, poz.907 ze zmianami) zamówienie poniżej 30 tyś euro będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz obowiązującym u Zamawiającego „ Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi o wartości szacunkowej poniżej 30 tyś euro netto, zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.