Zawieszenie zajęć.

Dzień dobry, z przykrością informujemy że w związku z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r, które w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza:

  • zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness: działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych;
  • ograniczenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu zawodowego […] lub zawodników pobierających stypendium sportowe […] lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej […], lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Zapisy te wprowadzają całkowity zakaz korzystania z infrastruktury sportowej dla osób nie uprawiających sportu zawodowo, co oznacza zawieszenie zajęć na naszej pływalni od 28.12.2020 do 17.01.2021. Jeśli obostrzenia nie zostaną przedłużone, zajęcia zostaną wznowione po upływie tego terminu.