Dostawa żywności do stołówki szkolnej

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2024. Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe z podziałem na pakiety.

Pakiet A, art. spożywcze.

Załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

Załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet B, Jaja

Załącznik nr 1

Załącznik nr. 2

Załącznik 2a

Załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet C, Pieczywo

załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet D, Nabiał i mleko

załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet E, Mięso i wędliny

załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet F, ryby i mrożonki

załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet G, wyroby garmażeryjne

załącznik nr 1

załącznik nr. 2

załącznik nr. 2a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe

Pakiet H, Owoce i warzywa

załącznik nr 1

załącznik nr.2

załącznik nr. 2 a

załącznik nr. 3

Zapytanie ofertowe