Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023. Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe z podziałem na pakiety. Pakiet ,,A”art. spożywcze różne. Zapytanie pakiet A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (oświadczenie) Załącznik 2a do zapytania ofertowego Klauzula informacyjna Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (tabela) Pakiet ,,B” jaja Zapytanie ofertowe Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik 2 do zapytania ofertowego Załącznik nr …

Laboratorium Przyszłości

Szanowni Państwo, w związku z projektem ,, Laboratoria Przyszłości ” zapraszamy do składania ofert na sprzedaż i dostawę wyposażenia technicznego. Opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w załącznikach. zapytanie ofertowe.pdf. oferta.pdf. opis przedmiotu zamówienia.pdf. oświadczenie.pdf. Klauzula informacyjna_zapytanie ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych do naszej stołówki. Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe z podziałem na pakiety. Pakiet ,,A” spożywcze różne Klauzula informacyjna_zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE 2022 Załącznik 2a do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (oświadczenie) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (tabela) Pakiet ,,B” jaja Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik 2 do zapytania ofertowego Załącznik nr …

Plan postępowań na 2022 r.

ZSO Nr 1 w Łodzi informuje że w 2022 roku planuje przeprowadzić następujące postępowania w trybach wskazanych w ustawie: L.p. 1 2 3 4 5 6 1 Rodzaj i nomenklatura CPV przedmiotu zamówienia Nazwa składników przedmiotu zamówienia Tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia netto Orientacyjna kwota przeznaczona brutto Przewidywany okres wszczęcia postępowania w kwartałach 2 D – 15800000-6 różne produkty spożywcze Dostawa artykułów spożywczych na rok 2022 ( w podziale na …

Ochrona fizyczna mienia ZSO Nr1

Do dnia 24.12.2021, do sekretariatu ZSO Nr 1 wpłynęło osiem ofert od firm oferujących usługi ochrony mienia. Jedną ofertę wycofano. Pozostałe firmy, które złożyły ofertę: Ochrona Juwentus Professional Security Sp z o.o. Multi Security Sp z o.o. Kerim Grupa Sp z o.o. Sp. Komandytowa Maxus Sp z o.o. Moro Koncesjonowana Służba Ochrony TBW Sp. z o.o. Dnia 28.12.2021 po otrzymaniu odpowiedzi na dodatkowe pytania zamawiającego, wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wybraną ofertę …