Dostawy żywności do stołówki szkolnej

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na dostawę żywności do stołówki szkolnej zostało zakończone. Wybrano oferty następujących firm: Pakiet A – art. spożywcze – PPHU ,,SPECJAŁ” Sp. z o.o. 00-175 Warszawa ul. Al. Jana Pawła II 80/5 Pakiet B – Jaja FHU Ludwicki Marcin 95-054 Ksawerów ul. Ksawerowska 1A Pakiet C – nie wpłynęła żadna oferta Pakiet D – Nabiał i mleko PPHU ,,SPECJAŁ” Sp. z o.o. 00-175 Warszawa …

Dostawa żywności do stołówki szkolnej

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2024. Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe z podziałem na pakiety. Pakiet A, art. spożywcze. Załącznik nr 1 załącznik nr. 2 załącznik nr. 2a Załącznik nr. 3 Zapytanie ofertowe Pakiet B, Jaja Załącznik nr 1 Załącznik nr. 2 Załącznik 2a Załącznik nr. 3 Zapytanie ofertowe Pakiet C, Pieczywo załącznik nr 1 załącznik nr. 2 załącznik nr. 2a załącznik …

Wyniki postępowania

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na fizyczną ochronę mienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Multi Security S.C. 93-490 Łódź ul. Pabianicka 119/131, Token Security S.P. z o.o. 93-403 Łódź ul. Pokojowa 10.

Odpowiedź na pytanie

Zadano pytanie: Do kiedy jest termin przedstawienia oferty? Czy jest szansa żeby wcześniej spotkać się z Panem na żywo na terenie szkoły żeby i od razu zobaczyć obiekt. Odpowiedź: Termin jest podany w zapytaniu, oferty można składać do 18.01.2024 do godziny 12:00. Spotkanie ze mną oczywiście jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Odpowiedź na pytanie

Zadano pytanie: Proszę o informację czy w pozycji 5 powinny być  wpisane stawki netto/brutto za każdą rbg pracownika ochrony? W treści zapytania jest napisane ok. 397 rbg/miesięcznie więc ciężko napisać ile będzie miesięcznie kosztowała usługa (każdy miesiąc może być inny). Jednocześnie proszę o wyjaśnienie o co chodzi: z okresem gwarancji oraz jakie daty powinny być wpisane w terminie realizacji zamówienia oraz potwierdzeniu terminu realizacji zamówienie w terminie? Odpowiedź: W pozycji …

Unieważnienie postępowania

„Zamawiający pod wpływem błędu wskazał jako najkorzystniejszą ofertę COMBAT SPEED Lidia Wiącek ul. Stalmacha 28, 42-700 Lubliniec, w związku z powyższym działając zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm) – dalej k.c. unieważnia czynność wyboru oferty nadto działając zgodnie z art. 703 §2 K.c. zamyka przedmiotowe postępowanie bez dokonania wyboru oferty i postanawia ponownie ogłosić …