Wyniki postępowania

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na fizyczną ochronę mienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez Konsorcjum firm:

Multi Security S.C. 93-490 Łódź ul. Pabianicka 119/131,

Token Security S.P. z o.o. 93-403 Łódź ul. Pokojowa 10.