Odpowiedź na pytanie

Zadano pytanie: Proszę o informację czy w pozycji 5 powinny być  wpisane stawki netto/brutto za każdą rbg pracownika ochrony? W treści zapytania jest napisane ok. 397 rbg/miesięcznie więc ciężko napisać ile będzie miesięcznie kosztowała usługa (każdy miesiąc może być inny). Jednocześnie proszę o wyjaśnienie o co chodzi: z okresem gwarancji oraz jakie daty powinny być wpisane w terminie realizacji zamówienia oraz potwierdzeniu terminu realizacji zamówienie w terminie?

Odpowiedź: W pozycji nr. 5 w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego powinny być wpisane kwoty za miesiąc świadczenia usługi ochrony. Liczba 397 roboczogodzin miesięcznie to  orientacyjna liczba wynikająca z lat poprzednich. Jeżeli chodzi o okres gwarancji, to oczywiście pozycję nr. 8 w załączniku nr. 3 do zapytania ofertowego pozostawiamy bez uzupełnienia. W pozycji nr. 9 w załączniku nr.3 do zapytania ofertowego wpisujemy termin realizacji zamówienia, podany w zapytaniu ofertowym.