Dostawy żywności do stołówki szkolnej

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówień publicznych na dostawę żywności do stołówki szkolnej zostało zakończone. Wybrano oferty następujących firm:

Pakiet A – art. spożywcze –

PPHU ,,SPECJAŁ” Sp. z o.o. 00-175 Warszawa ul. Al. Jana Pawła II 80/5

Pakiet B – Jaja

FHU Ludwicki Marcin 95-054 Ksawerów ul. Ksawerowska 1A

Pakiet C – nie wpłynęła żadna oferta

Pakiet D – Nabiał i mleko

PPHU ,,SPECJAŁ” Sp. z o.o. 00-175 Warszawa ul. Al. Jana Pawła II

Pakiet E – Mięso i wędliny

ZYGA GROUP Piotr Śmiechowicz sp.k. 91-162 Łódź ul. Jasne Błonia 32

Pakiet F – Ryby i mrożonki

ZYGA GROUP Piotr Śmiechowicz sp.k. 91-162 Łódź ul. Jasne Błonia 32

Pakiet G – Wyroby garmażeryjne

ARGUS s.c.  93-185 Łódź ul. Przybyszewskiego 40

Pakiet H – Owoce i warzywa

FHU Ludwicki 95-054 Ksawerów ul. Ksawerowska 1A

 

Dziękujemy wszystkim firmom za udział w postępowaniu i zapraszamy do współpracy w kolejnych latach.