Odpowiedź na pytanie

Zadano pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie Grupy Interwencyjnej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawstwa w zakresie Grupy Interwencyjnej, warunkiem jest posiadanie aktualnej licencji MSWiA przez podwykonawcę.