Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023. Poniżej zamieszczamy zapytania ofertowe z podziałem na pakiety.

Pakiet ,,A”art. spożywcze różne.

Zapytanie pakiet A

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (oświadczenie)

Załącznik 2a do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (tabela)

Pakiet ,,B” jaja

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna

Pakiet ,,D” mleko i nabiał

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

 Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna RODO

Pakiet ,,E” mięso i wędliny

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Tabela mięso. Załącznik 2 do zapytania ofertowego

Tabela, mięso. Załącznik 2a do zapytania ofertowego.

Klauzula informacyjna RODO

Pakiet ,,F” mrożonki i ryby

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie. Załącznik nr 1do zapytania ofertowego

 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ryby i mrożonki

Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego ryby i mrożonki

Klauzula informacyjna RODO

Pakiet ,,G” garmaż

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie, załącznik nr 1do zapytanie ofertowego

Załącznik nr 2 wyroby garmażeryjne do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2a wyroby garmażeryjne do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna RODO

Pakiet ,,H” warzywa i owoce

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik 2a do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna RODO