Ochrona fizyczna mienia ZSO Nr1

Do dnia 24.12.2021, do sekretariatu ZSO Nr 1 wpłynęło osiem ofert od firm oferujących usługi ochrony mienia. Jedną ofertę wycofano.

Pozostałe firmy, które złożyły ofertę:

  1. Ochrona Juwentus
  2. Professional Security Sp z o.o.
  3. Multi Security Sp z o.o.
  4. Kerim Grupa Sp z o.o. Sp. Komandytowa
  5. Maxus Sp z o.o.
  6. Moro Koncesjonowana Służba Ochrony
  7. TBW Sp. z o.o.

Dnia 28.12.2021 po otrzymaniu odpowiedzi na dodatkowe pytania zamawiającego, wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Wybraną ofertę złożyła firma, Multi Security Sp z o.o.

Awaria

Do dnia 20.12.2021 do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta na usunięcie awarii na terenie ZSO Nr 1, która została wybrana.

Do dnia 23.12.2021 awaria została usunięta.